KVKK Aydınlatma Metni

Sayın Yetkili,

FORM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ

Kişisel Veri İşlenmesine Ait Bilgilendirme

Sayın, Sigortalımız

Türkiye Cumhuriyeti sigortacılık uygulamaları kapsamında bir sigorta teklifine ait fiyatların oluşturulması ve sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için sigortalıya ait kimlik tespitinin yapılması, sigortalanacak kıymetlere ilişkin adres, durum, hasar ve risk tespitlerinin yapılması amaçlarıyla; kişisel verilerin sorgulanması, işlenmesi, arşivlenmesi ve ilgili sigortacılık kurumlarına aktarılması bir zorunluluktur.

Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyeti yürüten kurumumuz tarafından adınıza bir Sigorta Sözleşmesinin kurulabilmesi ve işletilmesi amacıyla;

En üst düzeyde sigorta menfaatinizi sağlamak, risklerinize uygun sigorta şartlarını en uygun sigorta fiyatlarıyla oluşturabilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sigorta sözleşmesi kurma yetkisine sahip kurumlara aktararak gerekli teklif çalışmalarını yapabilmek, talebinizin oluşması halinde Sigorta Sözleşmenizi kurabilmek ve yürütmek amacıyla işlemek zorunda olduğumuz kişisel kimlik verileriniz ve sigortalanacak kıymetlere ait verileriniz,

Oluşturulmuş olan tekliflerinizin ve sigorta sözleşmelerinizin tarafınıza ait iletişim kanalları üzerinden posta, kargo ve elektronik iletişim araçları ile bildirebilmek ve teslim etmek amaçlarıyla kullanılmak üzere iletişim verileriniz,

Gerektiğinde sigorta sözleşmelerinizin bedellerine ait tahsilatları gerçekleştirebilmek, iptali gerçekleşen sigorta sözleşmelerine ait iade ödemelerinize aracılık yapmak amaçlarıyla gereken ödeme araçlarınıza ait verileriniz,

Adınıza kurulan Sağlık Sigorta Sözleşmeleri kapsamında sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin sağlanması sürecinde gerçekleştireceğimiz yardımcı hizmetleri sağlamak amacıyla işleyeceğimiz kişisel verileriniz,

Hasar hallerinde işlemlerinizin takibini sağlamak, hasar ödemelerinizi takip etmek ve işlemler süresince yardımcı aracılık hizmetleri sağlayabilmek adına işlememiz gereken kişisel verileriniz,

İhtiyaç hallerinde sigortanız kapsamında sağlanacak olan Asistans (yardımcı) hizmetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi gereken kişisel verileriniz,

“Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” maddeleri kapsamında bilgilendirilmesi zorunlu olan “Sigorta Ettiren”, “Sigortalı” ve “Sigortadan faydalanacak diğer kişiler” için işlenecek olan kişisel veriler,

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kurumumuzca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir.

Veri Sorumlusu olarak en yüksek ihtimamı göstererek işleyeceğimiz, muhafaza edeceğimiz ve gerektiğinde aktaracağımız Kişisel Verileriniz için; adınıza bir Sigorta Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olması, zorunlu sigortalarınızın tesis edilebilmesi, isteğe bağlı sigorta haklarınızın sağlanabilmesi, menfaatlerinizin korunabilmesi ve hizmetin devamlılığı amaçlarıyla “Açık Rıza” gösterdiğiniz kabul edilmiştir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında detaylı bilgi için www.kvkk.gov.tr web sitesini ziyaret edebilir, Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ile ilgili kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Bilgilendirme metnini okudum

Pazarlama İznini Onaylıyorum

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK

HIZLI TEKLİF AL

Size En Uygun Teklifleri Sunuyoruz

TEKLİF AL

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi