Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım

İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değişiklik yapan 6740 sayılı Kanun ile 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere istediklerinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır. İşveren katkısı bulunmayıp, yalnızca çalışan katkısı var.

Otomatik katılım sistemine,

Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 nci maddesi kapsamında,

45 yaşını doldurmamış,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, çalışanlar dahil olur.

Kapsama alınacak işyerleri Bakanlar Kurulu Kararı'nca belirlenmiştir.

İlk etapta işçi sayısı belli ölçeğin üzerinde olan işverenlerin çalışanları, sonrasında tedrici olarak diğer işverenlerin çalışanları sisteme dahil edileceklerdir.

Otomatik Katılım Sisteminde Çalışanlara;

Katkı payının %25'i oranında devlet katkısı,

2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı,

Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli bir yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5'i karşılığı ek devlet katkısı sağlanır.

Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.

Emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar, aşağıdaki teşviklerden tamamen faydalanır:

Düzenli olarak hesabına ödenen %25 oranındaki devlet katkısı

1.000 TL tutarındaki sisteme giriş esnasında verilen devlet katkısı

Çalışan birikimini 3 yöntemle alabilir:

Toplu Para

Programlanmış Geri Ödeme: Kendi belirleyeceği tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve parasının tamamı sonlanıncaya kadar devam eder.

Yıllık Gelir Sigortası: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde alır.

Bu tercihi kullanan çalışanın ek olarak verilen birikiminin %5 kadar daha devlet katkısı teşvikinden faydalanır.

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK

HIZLI TEKLİF AL

Size En Uygun Teklifleri Sunuyoruz

TEKLİF AL

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi